Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

Quizais para cada un de nós o problema da vivenda é o máis urxente. Ao realizar transaccións inmobiliarias, os compradores de boa fe poden caer nos trucos dos defraudadores e as súas propiedades poden ser asignadas a outras persoas. Na lexislación existe un concepto "prazo de prescrición para transaccións con inmobles". ¿Que é e como se pode empregar para desafiar as transaccións?

Significado do termo

O Código Civil da Federación Rusa contén unha definición deste termo (artigos 181, 195-205). Baixo este concepto, comprenda o período de tempo que pasou trala conclusión dunha transacción inmobiliaria. Durante este período, a transacción pode ser impugnada, eo seu resultado só se invalida no xulgado. A necesidade deste período é protexer os dereitos dos propietarios.

Na práctica, este termo adoita ser usado por avogados en litixios sobre a venda e compra de bens inmobles, a división de bens despois do divorcio dos cónxuxes e os contratos de doazón. Moitas veces ao elaborar documentos para a venda e venda de erros. Algúns son fácilmente reparábeis, mentres que outros poden requirir un xuízo. Se o período de limitación caducou, as partes da transacción xa non poderán reclamar no xulgado.

estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias

Que quere dicir?

Este período é necesario para que unha das partes da transacción teña tempo para presentar unha demanda contra o infractor. O Código Civil da Federación Rusa regula estas relacións xurídicas e regulatorias. Cambiar a hora deste período é imposible. Dous tipos do período determinado son fixados pola lei xeral e especial. O xeneral aplícase, como norma, aos litixios en virtude dos acordos de compravenda, ea súa duración é de 3 do ano. Especial non se limita ao período de 3. Un período de limitación especial para as transaccións inmobiliarias é obrigatorio cando se resolven cuestións derivadas do seu recoñecemento como non válidas.

A duración do período especial de acordo coa lei pode ser:

 • 3 do mes (se o dereito de primeira denegación é violado).
 • Medio ano (se a reclamación é presentada polos fabricantes de notas).
 • Ano (se a reclamación está relacionada coa carga).
 • 2 do ano (se a reclamación se relaciona cun traballo mal realizado).
 • 5 anos (se o comprador identificou deficiencias significativas da empresa de construción).

Código Civil da Federación Rusa

Cando ten efecto?

O período de limitación non pode verse afectado pola iniciativa dunha das partes da operación. De acordo coa lei rusa, este período iníciase inmediatamente despois de que unha das partes do contrato soubese dunha violación que lle causa danos. Non obstante, non todas as persoas poden coñecer ou supoñer violacións por inexperiencia. Con base nisto, o estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias comeza despois de que o feito de que se comete unha infracción foi descuberto e as partes no contrato foron informadas.

¿É posible suspender durante este período? A lexislación rusa afirma que isto pode facerse en situacións:

 • Ocorreu unha emerxencia (determinada case por caso).
 • As partes da operación serven nas Forzas Armadas.
 • Acción suspendida do acto lexislativo que regulaba estas relacións xurídicas.

O prazo de prescrición pode interromperse e renovarse cando unha das partes interpuxo unha acción xudicial ou a outra recoñeceu o feito da infracción cometida.

o estatuto de limitacións caducou

Ofertas válidas

As transaccións controvertidas son chamadas de transaccións inmobiliarias, cuxa lexitimidade e validez é recoñecida polo tribunal. A lexislación define as seguintes características dunha transacción contestable:

 • A conclusión do contrato ocorreu baixo a condición de engano, violencia, ameazas á vida e á saúde, ou por connivencia intencionada das partes.
 • A transacción foi realizada por unha das partes nunha confluencia de circunstancias difíciles en condicións desfavorables para iso.
 • O contrato foi concluído baixo a influencia do engano (a existencia deste feito demostrouse no xulgado).
 • Se unha das partes do contrato é unha persoa legalmente incapaz ou menor que actuou sen o consentimento dos titores ou representantes legais.
 • Se a transacción non se obtivo o consentimento dun dos cónxuxes.

Se, nestas situacións, o tribunal declara que as transaccións de propiedade comprometidas non son válidas, o acusado está obrigado a devolver a propiedade recibida ao reclamante. O produto do acusado pasa a ser propiedade do Estado. O prazo de prescrición no caso das transaccións contestables é dun ano, pero pode ser ampliado polo xulgado.

disputas inmobiliarias

Transaccións Sham

As transaccións Sham son accións comprometidas para cubrir unha das partes. Tales accións son nulas en todas as circunstancias. Por exemplo, cando un individuo entra nun contrato de venda de bens inmobles cunha empresa ou empresa, pero que se executa como unha transacción de intercambio.

Acordos imaxinarios

As transaccións imaxinarias son operacións realizadas sen intencións reais para enganar a determinados individuos. A miúdo estas fraudes comprométense a ocultar a propiedade da inspección fiscal. Por exemplo, as partes fan un acordo sobre a venda de inmobles, pero de feito non xorden e non cambian as obrigas e as consecuencias xurídicas.

litixio inmobiliario

Operacións non válidas

O litixio sobre inmobles é un dos máis difíciles, especialmente cando se trata de recoñecer a nulidade ou invalidez da transacción. Os artigos 168-172 do Código Civil establecen as condicións para recoñecer a nulidade das transaccións, que inclúen:

 • Operacións que non cumpran coa lexislación vixente.
 • Accións contrarias ao marco xurídico e moral.
 • Transaccións imaxinarias ou ficticias.
 • Accións realizadas por cidadáns incapacitados e menores de idade.

É importante notar que as transaccións inmobiliarias poden ser recoñecidas como leis no tribunal se foron cometidas por gardiáns, pais, pais adoptivos de persoas incapacitadas ou menores de idade para obter o beneficio deste. Cómpre salientar que as transaccións non válidas son recoñecidas como non válidas e sen resolución xudicial. O interesado poderá solicitar ao tribunal a eliminación das consecuencias xurídicas da operación.

división do período de limitación de propiedade

Sección de propiedade: período de limitación

O artigo 38 do Código de familia da Federación Rusa afirma que o período de limitación en materias relacionadas coa división da propiedade conxugal é 3 do ano, como en casos xerais. Non obstante, este artigo non especifica desde que punto debería conectarse este período.

O capítulo 9 do artigo 200 do Código Civil indica que o período de limitación contárase despois de que unha das partes da transacción inmobiliaria descobre a violación dos seus dereitos. Así, no caso dunha disputa sobre a división de bens, un dos cónxuxes antigos pode presentar unha demanda xudicial varios anos despois do divorcio se fose necesario.

Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias: doazón

Tamén se pode invalidar un feito de agasallo nun xulgado. O período de limitación é 3 do ano, pero contárase desde o momento en que o contrato entra en vigor. Se unha acción xudicial é presentada por un terceiro, o período é contada desde o momento en que se decatou do agasallo. De acordo co artigo da lei civil 181, este período non debe ser superior a 10 anos. O presente será invalidado se o solicitante proporciona probas. O agasallo deberá devolverse na forma en que foi originalmente, se non, o reo paga o seu custo total.

estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias

Herdanza

Moitas veces nas disputas laborais xorden problemas inmobiliarios relacionados coa herdanza. O estatuto de limitacións en tales circunstancias non está legalmente fixado, polo tanto, unha solicitude ao tribunal pode ser arquivada en poucos anos. Isto aplícase a situacións nas que o herdeiro realmente ten a propiedade, pero non ten o dereito de propiedade. E en disputas relativas á división de herdanza, cando se impugnou unha vontade, o período 3 da eventual presentación dunha reclamación está establecido polo artigo 196 do Código Civil.

Ao realizar transaccións con inmobles, as discrepancias xorden a miúdo entre as partes do contrato. O prazo límite para as transaccións inmobiliarias é unha garantía dos dereitos dos seus participantes de boa fe. En xeral, a duración deste período é 3 do ano. As transaccións poden ser insignificantes ou impugnadas. É necesario prestar atención a isto ao redactar unha reclamación.

Noticias relacionadas

 • Característica de María Mironova da Filla do Capitán de Pushkin A.S
 • Sobre a película crepúsculo . Dime por favor, cando será a película crepúsculo 6
 • Classique X Love Actually Jean Paul Gaultier Para Damas
 • 3 aceites esenciales para eliminar cabello graso
 • Cal é o Tratado de Tilsit

 • Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa


  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa


  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa

  Estatuto de limitacións sobre transaccións inmobiliarias. Código Civil da Federación Rusa